Geloofsbrieven

En weer is het zondagavond. Tijd om te schrijven. We zitten nog steeds in lock down en dat blijft zo voorlopig, vermoed ik. We krijgen er gewoon elke week een week bij. We hebben er nu 9 weken opzitten. Wel gaan morgen de scholen weer van start. Ik ben benieuwd voor hoelang. Het is hier net als overal een beetje een knipperlicht-beleid. Maar ja, wie weet nou echt hoe het moet. De cijfers zijn hier nog steeds veel beter dan elders in Europa, maar gaan nog niet voldoende omlaag.

Wel ben ik deze week begonnen met het organiseren van ons nieuwe projectje voor moeders en baby’s. We hebben vooral kleertjes en babymelk om weg te geven. Voor donderdag staat een aantal afspraken gepland met Syrische moeders. Ik heb een Libanese vrouw, die ik al kende uit de tijd bij het Leger des Heils, bereid gevonden om te vertalen. Mohammed kan dat moeilijk doen, want hij is een man. Hij brengt de ‘klanten’ aan. We gaan kijken naar de redenen waarom ze de melk willen. En waarom ze geen borstvoeding geven. Ik hoop zo dat het allemaal goed gaat lopen. Eindelijk weer iets concreets. Hoewel…. de hulp die ik via de verschillende persoonlijke contacten mag geven is ook belangrijk natuurlijk. En niet te vergeten de lessen. Maar toch….

Verder heb ik deze week een uitvoerig gesprek gehad met de predikant van de Grieks Evangelische kerk in Volos. Ik heb al eerder over hem verteld. We spraken over een project dat hij een aantal jaren geleden begonnen is. We hebben het hier over Bijbelverspreiding. Meletis, zo heet de dominee, kwam in contact met de decaan van één van de twee theologische faculteiten van de universiteiten van Thessaloniki en Athene. Uit gesprekken bleek dat de theologiestudenten niet in het bezit zijn van een Bijbel, als zij op de universiteit komen. Klinkt ons heel vreemd in de oren, maar dat is hier dus niet vanzelfsprekend. Zij zijn degenen die na hun studie les gaan geven op de scholen en dus invloed hebben op kinderen en jongeren die zij in hun klassen tegenkomen. Het doel van dit project is om aan deze studenten bij de start van het academische jaar een Nieuwe Testament te geven in een moderne en door de Orthodoxe kerk geautoriseerde - lees goedgekeurde vertaling. Dat is een aantal keren gebeurd met fondsen uit Amerika en vanuit een zendingsorganisatie hier in Griekenland. Afgelopen jaar droogden de fondsen helaas op. Dit project zou ik graag ondersteunen. Een heel ander soort project dan waar ik me tot nu toe mee bezig gehouden heb. Zoals een aantal van jullie weet heb ik in Nederland voor het Bijbelgenootschap gewerkt en het beschikbaar stellen van de Bijbel ligt me na aan het hart. Zolang ik hier ben, heb ik me vooral beziggehouden met noodhulp, omdat de situatie daar nu eenmaal om vroeg. En ik ga daar ook nog mee door. Maar ik vind ook de tijd gekomen om me met iets meer, hoe zal ik het noemen..… spirituele hulpverlening bezig te gaan houden. En hoe zou dat beter kunnen dan proberen de beschikbaarheid van het Woord van God te vergroten. We hebben gesproken over de visie van deze protestantse dominee en daar kan ik mij helemaal in vinden. Hij werkt nauw samen met de Grieks Orthodoxe kerk, hij heeft daar goede contacten. Het gaat hem niet om mensen te winnen voor zijn kerk. Hij wil ze met Jezus in contact brengen en is er zeer van overtuigd dat het lezen van de Bijbel daarbij essentieel is. Hij vertelde hoe hij geraakt is door de figuur van de discipel Andreas in de Bijbel. Er wordt 3 keer over hem gesproken. Alle keren brengt hij mensen bij Jezus, eerst zijn broer Petrus, daarna een jongetje dat 5 broden en 2 visjes heeft en de derde keer brengt hij enkele Grieken die Jezus willen zien. Daarna verdwijnt hij weer uit beeld. Dit sprak mij erg aan. Graag zou ik dit project ook onder de aandacht van jullie als lezers willen brengen. Mochten jullie aangesproken zijn, wil je dan een financiële bijdrage overwegen? Het project kost ongeveer 4000 euro. Eén exemplaar kost 10 euro. Het zou geweldig zijn als we met elkaar in staat zouden zijn de Grieken te dienen met het Evangelie. Temeer daar dit land het eerste in Europa was waar de apostel Paulus voet aan wal zette. Lees Handelingen 17 er maar op na.

Goede week!